REDAKCJA

METRYKA PROJEKTU SZKOLNEGO: REDAKCJA

CO? Projekt szkolny “REDAKCJA” rozpoczął się w zdalnej szkole, w maju 2020 roku, na 6 sesji przedmiotowej – online w Teamsie – w klasach Id3, Id4, a publikacja Blog postów uczniów rozpoczęła się dn. 25 czerwca 2020 i nadal trwa. Tematyka pierwszego posta dotyczyła: „Wpływu komunikacji online na mnie w czasach pandemii”.

DLACZEGO? Projekt w ramach przedmiotu spełnia funkcję tzw. edukacji ostatniej mili: dodaje do podstawy programowej istotne elementy wspierające ucznia w kolejnych etapach życia. Zgodnie z programem przedmiotu dotyczy obszarów:
– Podstawowa wiedza o sobie, o ludziach wokół, o społeczeństwie;
– Umiejętności autorefleksji i refleksji o sobie, o ludziach wokół, o społeczeństwie;
– Praca twórcza: artykuł, film;
– Specjalizacja indywidualna.
Nabyte umiejętności będą przydatne uczniom w wielu zawodach (znanych obecnie, a także profesjach przyszłości), gdzie nadal determinacja, motywacja i terminowość są i będą premiowane, a są to m.in. zawody związane z mediami, praca w zespołach kreatywnych (marketingowych) i wielu branżach, gdzie społeczne umiejętności, w tym komunikacja są kluczowe.
Wynik projektu ma też wartość dokumentalno-społeczną, ponieważ będzie zbiorową refleksją, autorefleksją i notacją o współczesności z perspektywy nastolatka, który poznaje warsztat dziennikarski, stara się uchwycić fragment rzeczywistości i otworzyć się na dialog o tym.

JAK? Zespół redakcyjny:
Opieka merytoryczna – koncepcja – realizacja/ redaktorzy prowadzący: Beata i Onno Staszyńscy-Hansen
Opieka językowa: Agata Klimkiewicz
Opieka pedagoga szkolnego: Halina Weiss
Autorzy blog postów – uczniowe (Id3, Id4 – grupy medialne) ZSO nr 5 – IV Liceum Ogólnokształcące z OMS w Gdańsku

KLASA POD PATRONATEM AKADEMII DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ – (adT) STUDIO
PRZEDMIOT: Współczesne media – „Ja” jako skuteczne narzędzie w komunikacji
Copyright by (adT) STUDIO
Gdańsk 2020

strona w 4 LO_projekt REDAKCJA 01 (2020) 1

BLOG - klasa IDL4 (2019/ 20)
BLOG - klasa IDL3 (2019/ 20)

Zapraszamy do lektury!