Kryteria oceniania

KLASA POD PATRONATEM (adT) w LO4

Przedmiot: WSPÓŁCZESNE MEDIA

KLASA: ID L3

Kryteria oceniania KART ZADAŃ (rok 1 i 2: sesje 1 – 8) zgodne z wymogami dokumentu: ZWO dla ZSO nr 5 w Gdańsku

# KRYTERIA Maksymalna ilość punktów Maksymalna suma  punktów OCENY
1 Obecność ucznia w czasie całej sesji (6 godzin) 1 1
2 Czy w formularzu zostały wypełnione wszystkie zadania? 0,5 1,5
3 Czy w rozprawce (tekście) znalazły się wszystkie elementy wymienione w formularzu, w sekcji “Instrukcje”? 0,5 2
4 Czy w rozprawce (tekście) użyto dwie lub więcej charakterystyki dla każdej grupy elementów wymienionych w formularzu? 1 3
5 Czy w rozprawce (tekście) użyta została metoda dedukcji lub indukcji jako struktura? 1 4
6 Czy w rozprawce (tekście) obecna jest dygresja maksymalnie dwa razy? 1 5
7 Czy w rozprawce (tekście) ton tekstu jest serdeczny i silny – według dobrych praktyki komunikacji programu, wymienionych na karcie wsparcia? 1 6