Przedmiot: “Współczesne media”

W ofercie systemu oświatowego w Gdańsku przedmiot “Współczesne media” to nowy pomysł. Spełnia funkcję tzw. edukacji ostatniej mili: dodaje do podstawy programowej istotne elementy wspierające ucznia w kolejnych etapach życia.

Bloki tematyczne przedmiotu:

  • Podstawowa wiedza o sobie, o ludziach wokół, o społeczeństwie;
  • Umiejętności autorefleksji i refleksji o sobie, o ludziach wokół, o społeczeństwie;
  • Praca twórcza: artykuł, film;
  • Specjalizacja indywidualna.

Zajęcia będą prowadzone częsciowo w języku angielskim.

Zajęcia poprowadzą szkoleniowcy i twórcy międzynarodowej Akademii Dynamiczna Tożsamość: Beata Staszyńska-Hansen i Onno Hansen-Staszyński. Od 10 lat tworzą autorskie narzędzia dydaktyczne (metody pracy interdyscyplinarnej) łącząc trening umiejętności z obszaru edukacji medialnej, komunikacji, autoprezentacji i autorefleksji ze wzmacnianiem zasobów interpersonalnych, otwarcia na drugiego człowieka,  kontekst i komunikację.

Cele przedmiotu

Uczyć się skutecznie:

  • Prezentować siebie;
  • Komunikować z innymi;
  • Rozumieć media online i technologię;
  • Współpracować.

Program przedmiotu: “Współczesne media” oraz zawartość strony (adT)Studio: copyright by Beata Staszyńska-Hansen & Onno Hansen-Staszyński