OSO – Oddolna Samopomoc Offline/ Online

„OSO – Oddolna Samopomoc Offline/ Online” jest łatwym narzędziem, które pozwoli na to, że wszyscy uczniowie czują się na równi zauważani.

MATERIAŁY:

UczestnicyOFFLINE (w klasie)ONLINE (zdalnie) – TEAMS
WYCHOWAWCY– Wydrukowany pakiet (adT) – protokół /przebieg 45 minut/
– zeszyt + długopis /dokumentacja/
– małe karteczki z inicjałami uczniów /aby losować pary/
– zegar (telefon ze stoperem)  
– Kamera w komputerze
– wydrukowany pakiet (adT)
– protokół /przebieg 45 minut/
– zeszyt + długopis /dokumentacja/
– małe karteczki z inicjałami uczniów /aby losować pary/
– zegar (telefon ze stoperem)
UCZNIOWIE– zeszyt + długopis– kamera włączona w czasie zajęć
– zeszyt + długopis +komórka

PRZEBIEG – OFFLINE (w klasie)

PYTANIE OTWIERAJĄCE – Check-in: JAK SIĘ DZIŚ CZUJESZ?

 • Na stole wychowawcy „do losowania” rozłożone są wcześniej przygotowane karteczki z inicjałami każdego ucznia; nie widać co jest na nich napisane.
 • Wychowawca wybiera karteczkę i odwraca, widzi inicjały.
 • Wychowawca szuka wzrokiem ucznia w klasie, patrzy uczniowi w oczy, czyta imię i nazwisko ucznia i pyta: „Jak się dziś czujesz?”
 • Wychowawca cierpliwie słucha ucznia, patrząc uczniowi nadal w oczy.
 • Po odpowiedzi ucznia wychowawca tylko mówi „dziękuję”, nie reaguje i losuje następną karteczkę. (wyjątkowo, jeśli odpowiedź jest niebezpieczna dla ucznia)
 • Gdy uczeń jest nieobecny wychowawca odkłada karteczkę na bok, aby nie używać jej w kolejnych losowaniach.

PYTANIE ZAMYKAJĄCE – Check-out: JAKI SENS MIAŁ DLA CIEBIE TEMAT WARSZTATU?

 • Na stole wychowawcy „do losowania” rozłożone są wcześniej przygotowane karteczki z imionami i nazwiskami każdego ucznia; nie widać co jest na nich napisane.
 • Wychowawca losuje karteczkę i odwraca, widzi inicjały.
 • Wychowawca szuka ucznia w klasie, patrzy uczniowi w oczy, czyta imię i nazwisko ucznia i pyta: „Jaki sens miał dla Ciebie ten temat warsztatu?”
 • Wychowawca cierpliwie słucha ucznia, patrząc uczniowi w oczy.
 • Po odpowiedzi ucznia wychowawca tylko mówi „dziękuję”, nie reaguje i losuje następną karteczkę. (wyjątkowo, jeśli odpowiedź jest niebezpieczna dla ucznia)

PRZEBIEG ONLINE (zdalnie) – TEAMS

 • WŁĄCZENIE KAMERY PRZEZ UCZNIA I WYCHOWAWCĘ JEST NIEZBĘDNE.