O2O film

Tekst

Ten film będzie pokazał podstawy metody trainingu dialogu “Obywatel-do-Obywatela”, O2O w skrótcie. Wyjaśnione będzie co O2O jest a także dlaczego i jak tą metodę używać.

O2O to seria modelowanych sesji dialogu, każda trwająca 90 sekund. Dialogi mają miejsce między dwiema osobami o ustalonym temacie w obecności grupy lub kamery.

Dialog to forma rozmowy między dwiema osobami w której uczestnicy chcą poznać się z i rozumieć perspektywę drugiej osoby na jakimś temacie i nie chcą przekonywać tą drugą osobę o swojej racji.

Dlaczego używać metodę dialogu O2O? Po pierwszym, O2O inicjuje dialog między członkami grupy. Gdy istnieje kryzys w tej grupie, O2O funkcjonuje jako forma interwencji. Gdy jakiś temat jest delikatny i jest unikniony przez członków grupy, O2O jest użyteczne. Jak i gdy istnieje trwający konflikt w grupie o którym nie ma komunikacji. A gdy jest potrzebne dowiedzieć się jakie perspektywy istnieją w grupie o jakimś temacie, O2O może funkcjonować jako narzędzie interwizji.

Po drugim, metoda treningu otwiera indywidualnych człońków grupy. Uczestnicące w O2O członkowie będą doświadczyć konstruktywną konfrontację z sobą. W tym samym czasie są trenowani jak komunikować z innymi, pokazujące ciekawość. A też uczą się jak brać odpowiedzialność za swoją komunikację w grupie.

Po trzecim, O2O otwiera grupę jako całość. Metoda przerywa istniejącą hierarchię w grupie i daje szansy, że nowe relacje powstają między człońkami grupy.

Co mają indywiadualni człońkowie grupy z tego? Po uczestnictwie będą mieli większą reflekcję na danym temacie a także więcej autoreflekcji. Wynikiem tego jest, że indywidualni człońkowie będą mieli więcej zrozumienia tematu oraz, w tym samym czasie bardziej rozumieć co ich perspektywa ma współnego z perspektywami innych człońków grupy. To zmniejszy ich poczucie alienacji z grupy.

To jest jak O2O praktycznie wygląda. Dwóch uczestników siedzi naprzeciwko siebie na krzesłach. Inni uczestnicy siedzą dookoło w formie litery “U”. Obserwują tych w środku jakby byli aktorami na scenie.

Jeden z uczestników w środku wypełni rolę pytajacego. Drugi uczestnik rolę odpowiadującego. A to nie wywiad. To dialog.

Trecia osoba gra rolę asystenta dialogu. Siedzi za plecami osoby odpowiadającego. Osoba pytająca widzi asystenta z rogu oczy.

Osoba odpowiadająca teraz losowo wybiera pytanie. Te pytanie funkcjonuje jako punt startowy dla osoby pytającego.

Asystent dialogu pyta czy uczestnicy są gotowi. Potem startuje 90-sekundowy dialog mówiący “start” i aktywizujący swój stoper.

Osoba pytający pyta pytanie losowo wybrane. Zrobi to albo dosłownie albo w formie interpretacji pytania. Osoba odpowiadająca odpowiada. Potem rozmiajają dalej w formie dialogu.

Po 80 sekund, 10 sekund przed zakonczenia dialogu, asystent dialogu w sposobu subtelnym signalizuje osoby pytającej, że jest czas skończyć dialog z szacunkiem do drugiej osoby. Signal podany to gest rękami pokazujący literkę “T”.

Po 90 sekund asystent dialogu spokojnie i kategoricznie skończy dialog, mówiący “stop”, “dziękuję” i potem prosący innym uczestnikom o biciu brawo dla uczestników w środku.

Potem tych dwóch uczestników w środku zajmuje miejsce w publiczności i dwóch innych uczestników siedzi w środku aby zaczynać nową sesję dialogu.

W czasie każdej sesji dialogu zewnętrzna osoba wypełni formularz pod tytułem karty obserwacji. Na ten formularz różne akty niewerbalne i werbalne uczestników wszystkich sesji są notowane. W momencie, że wszyscy człońkowie grupy brali udział w sesjach dialogu, osoba rejestrująca dzieli się z charakterystykami wszystkich uczestników, jak napisane w czasie sesji w karcie obserwacji.

Gdy istnieje sytuacja, ze nie ma grupy a jest kamery, wszystkie kroki procesu są identyczne, oprócz dwa. Bo nie ma publiczności, która może bić brawo, asystent dialogu bije brawo dla uczestników. Drugi wyjątek jest, że bezpośrednio po sesji dialogu dwóch uczestników zmieniaje miejsce – i rolę. Osoba pytająca teraz będzie odpowiadać i wice wersa.

Do prowadzenia sesji treningu dialogu O2O dwie osoby zewnętrzne są potrzebne: asystent dialogu oraz osoba, która wykonuje analyzę sesji. W dodatku, miejsce ma być przygotowane. Potrzebne są dwa krzesła naprzeciwko siebie i inne krzeszła około w formie litery “U”. Trzecie krzeszło jest jeszcze potrzebne za plecami jednego z dwóch krzeseł w środku.

Też potrzebne są małe karteczki aby losowo ustalać pary, które razem będą uczestniczyć w sesjach dialogu i aby losowo ustalać kto będzie wypełnił rolę pytającą i kto rolę odpowiadącą. Na karteczkach napisane są numery (od “1” do ilości obecznych dzielona przez 2, plus 1). Dla każdego numeru mają istnieć dwie karteczki, jedna z dodatkiem litery “P” dla osoby pytającej i jedna z literem “O” dla osoby odpowiadającej.

Potem jeszcze potrzebne są: stoper i slajd z wyjaśnieniem – albo w formie dokumentu do rozdawania albo jako projekcja na ścianie. I potrzebna jest karta obserwacji dla osoby, której prowadzi analyzę sesji dialogu.

Następnie, temat ma być wybrany dla sesji dialogu. Na podstawy tego tematu dwa pytania mają być formułowane. Na początku każdej sesji osoba odpowiadająca losowo wybiera jedne z tych dwóch pytań jako punkt startowy dla dialogu.

Także wstęp ma być przygotowany. Ten wstęp ma wyjaśnić cele sesji, temat oraz roly, które uczestnicy będą wypełnić. Wstęp też ma skupić się na to, że czas jest ważnym elementem sesji: czas powoduje równe zasady dla wszystkich uczestników. Uczestnicy powinni przezyć w cisze ile trwa 90 sekund – czas trwania dialogu – i ile 10 sekund – czas trwania zakończenia dialogu.

W związku sesji dialogu O2O kilka reguł są ważne. Po pierwsze, jest ważne losowo ustalać jacy uczestnicy będą razem w parze, jaką bedą wypełnić rolę i jakie pytanie będzie funkcjonować jako punkt startowy dla dialogu. W ten sposób poderzenie o manipulacji od strony organizatorów jest minimalizowane. Jest los, który decyduje, a nie organizatorzy.

Po drugim, szanowanie czasu jest ważne. 90 sekund to 90 sekund i 10 sekund to 10 sekund. Poprzez sumiennie trzymania czasu bezstronność organizatorów jest podkreślona.

Po trzecim, istnieją reguły behawioralne dla uczestników w sesji dialogu. Są obwiązani inicjować sesję z powitaniem i skończyć sesję z pożegnaniem. Mają słuchać aktywnie, pokazać ciekawość słów mówionych przez drugą osobę, używać spokojny ton, trzymać dialog na temacie i pokazać szacunek, cierpliwość i delikatność. Ostatna część filmu to pokaz modelową sesję O2O.