Modelowana dyskusja

MATERIAŁY

UczestnicyOFFLINE (w klasie)ONLINE (zdalnie) – TEAMS
WYCHOWAWCY– wydrukowany pakiet (adT)
– protokół /przebieg 45 minut/
– zeszyt + długopis /dokumentacja/
małe karteczki z inicjałami uczniów /aby losować pary/
– małe karteczki dla uczniów
– zegar (telefon ze stoperem)  
– kamera w komputerze
– wydrukowany pakiet (adT)
– protokół /przebieg 45 minut/
– zeszyt + długopis /dokumentacja/
– małe karteczki z inicjałami uczniów /aby losować pary/
– zegar (telefon ze stoperem)
UCZNIOWIE długopis– kamera włączona w czasie zajęć
– zeszyt + długopis + komórka

PRZEBIEG

AKTYWNOŚĆOFFLINE (w klasie)ONLINE (zdalnie) – TEAMS
PYTANIE DO DYSKUSJI Wychowaca zadaje uczniom pytanie do dyskusji Pisze na tablicy lub wyświetla na slajdzie.Wyświetla na slajdzie. Uczniowie pytanie dyskusji zapisują sobie w zeszycie.
ZAPISYWANIE ODPOWIEDZI Wychowawca wyjaśnia znaczenie zarządzania czasem jako czynnik wsparcia koncentracji. Prosi uczniów, aby w ciszy pisali swoje odpowiedzi, od momentu, gdy powie “start” przez 90 sekund, które odmierzy i zakończy slowem “stop”.Każdy uczeń zapisuje swoją odpowiedź, którą potem będzie czytać,  na karteczkach, które rozdał wychowawca. Z jednej strony pisze swoje inicjały i datę. Na zapisanie ma 90 sekund. Każdy uczeń przygotuje najpierw w zeszycie “szkicowaną karteczką”: uczniowie rysują w swoim zeszycie kwadrat 8 na 8 cm; w nim zapisują swoje odpowiedzi, które potem będą czytać. Na zapisanie mają na to 90 sekund.
LOSOWANIE PARWychowawca losuje pierwszą parę uczniów: pierwszy losowany uczeń pyta, drugi losowany uczeń odpowiada.Wychowawca losuje pierwszą parę uczniów: pierwszy losowany uczeń pyta, drugi losowany uczeń odpowiada.
DYSKUSJA MIĘDZY UCZNIAMI Uczniowie wylosowani wstają i patrzą na siebie. Uczeń pytający przytacza “pytanie dyskusji”; uczeń odpowiadający czyta to co zapisał. Potem uczniowie zmniają role: uczeń, który odpowiadał pyta i uczeń, który pytał teraz odpowiada.
Potem następna para.
Uczniowie wylosowani mają włączone kamery. Uczeń pytający przytacza “pytanie dyskusji”; uczeń odpowiadający czyta to co zapisał. Potem uczniowie zmniają role: uczeń, który odpowiadał pyta i uczeń, który pytał teraz odpowiada.
Potem następna para.
PO DYSUSJI – DOKUMENTACJAWychowawca zbiera karteczki i zachowuje je.Uczniowie robią zdjęcie karteczki; wysyłają na chacie zajęc do wychowcy.