Modelowana dyskusja z rodzicem

  • Każdy uczeń dostaje karteczkę
  • Po jednej stronie karteczki uczeń pisze pytanie, po drugiej swoje inicjały
  • Wychowawca zbiera karteczki
  • Wychowawca losuje karteczkę
  • Wychowawca daje uczniowi karteczkę, którą pisał
  • Uczeń wstaje i czyta karteczkę
  • Rodzic odpowiada
  • Opcjonalnie: dialog
  • Wychowawca losuje następną karteczkę