MiM

Narzędzie Myśl i Mów (MiM) ułatwia spokojne reagowanie na konstruktywną krytykę, jeśli przed udziałem w sytuacji trudnej, konfrontacyjne użyjemy tych 3 zdań jako przemyśleń na swój temat.

PRZEBIEG – OFFLINE (w klasie)

– Wychowawca prosi uczniów, aby po nim powtarzali na głos.

– Wychowawca wypowiada trzy zdań na głos, jedno po drugim – te trzy zdania:

  • Czasem robię błędy.
  • Czasem moja motywacja jest egoistyczna.
  • Jestem częścią problemu.

– Wychowawca pyta nastęnie czy uczniowie się z nimi zgadzają, gdy myślą o sobie, czy nie. Jeśli ktoś „nie zgadzą się”, pyta tej konkretnej osoby dlaczego „nie zgadza się”.

PRZEBIEG – ONLINE (zdalnie) – TEAMS

  • WŁĄCZENIE KAMERY PRZEZ UCZNIA I WYCHOWAWCĘ JEST NIEZBĘDNE.

WYJAŚNIENIE

Trudno jest słychać krytyki. Łatwiej jest po prostu ustalać, że słowa innych mnie nie dotyczą.

Zgoda w sobie z tymi trzema zdaniami otwiera nas do innych:

  • Jeśli „czasem robię błędy”, nie mogę czuć się poza zarzutami. Może, że właśnie teraz zrobiłem błąd i krytyka jest upoważniona.
  • Jeśli „czasem moja motywacja jest egoistyczna” nie mogę czuć się moralnie lepszy od innych. Może, że właśnie teraz byłem egoistyczny i krytyka jest upoważniona.
  • Jeśli nie jestem „częścią problemu”, wykluczę, że mam coś wspólnego z tym co się staje, jestem problemem dla innych. Bo może, że jestem współodpowiedzialny za problem. A nawet jeśli nie jestem, to mam się czuć współodpowiedzialny za szukanie rozwiązania problemu. Nie chodzi o to, kto jest winny. Chodzi o to, że rzeczywistość to nasze wspólne wyzwanie.