List rodzica

  • Rodzic zgadza się na współprowadzenie lekcję
  • Rodzic wybiera dla niego/ niej ważny temat dot. nastolatków
  • Rodzic konsultuje się z wychowawcą
    • Rodzic ma wybierać temat, który jest ważny nie tylko dla swojego dziecka a dla całej klasie
  • Rodzic pisze osobisty list do klasy
  • W czasie lekcji rodzic czyta list do klasy