Przebieg (adT) 2020 dla wychowawcy

 • Szkolenia przygotowujące online (2):
  • 26 X 11:55-13:40; 27 X 11:55 – 13:40
 • Szkolenie interwizyjne online:
  • 28 X 14:45 – 15:30
 • W ramach g. wychowawczych – warsztaty do przeprowadzenia 1-6:
  • (1) – 29 X; 5 XI; 12 XI; 19 XI; (6) – 26 XI + 1 w okresie 29 X – 26 XI
 • Szkolenia interwizyjne online:
  • 4 XI 13:55-15:30; 11 XI 14:45-15:30; 17 XI 14:45-15:30; 25 XI 13:55-15:30
 • Szkolenia konsultacyjne: 27 XI 13:55-15:30; 1 XII 13:55-15:30
 • W ramach g. wychowawczych – 1 – warsztat do przeprowadzenia:
  • 3 XII
 • Szkolenie ewaluacyjne (2):
  • 8 XII 11:55-13:40; 9 XII 11:55 – 13:40