Akademia Dynamiczna Tożsamość (adT)

KTO? CO? JAK? DLACZEGO?

KTO? Międzynarodowa koalicja współpracy fundacjia Citizen Project (Polska) i Ezzev (Holandia). To sieci ludzi praktyków i specjalistów, wymiany myśli i doświadczeń, profilaktyka problemu, rekacja, interwencja, strategie, koncepty, dobre praktyki w dziedzinie edukacji medialnej, edukacji 21 mili, profilaktyki, wychowania i nowych mediów w Polsce i za granicą.

CO? Edukacja medialna, informacyjna i profilaktyka realizowane poprzez dialog między pokoleniami, rówieśniczy na konkretny temat w konkretnym kontekście. Zderzenie treści medialnych, własnych pasji, umiejętności krytycznego, kreatywnego patrzenia na wydarzenia, autorefleksję, logiczne myślenie tworzymy i testujemy narzędzia edukacyjne, dobre praktyki, scenariusze wykorzystując narrację obrazami (gramatyka języka filmowego), obecność online – znaczenia (nowe technologie, gry w technologii Augmented Reality) i dobre praktyki komunikację.

JAK? Dlatego spotykamy się i współdziałamy z nauczycielami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w sesjach warsztatowych, ze studentami kierunków psychologicznych i pedagogicznych. Poruszamy się w obszarach: Edukacja i wychowanie w dobie Internetu – tożsamość (online) i społeczeństwo; edukacja medialna, informacyjna i profilaktyka: dialog rówieśniczy a dialog między pokoleniami.Dzięki pracy projektem pragniemy zintegrować międzynarodową sieć praktyków i ekspertów ze szkołami (kadrą i uczniami) oraz ich otoczeniem. Chcemy poprzez spotkania, dyskusje i zajęcia praktyczne rozpowszechniać wyniki naszych projektów, aby aktywnie łączyć wyniki pracy środowisk lokalnych zajmujących się profilaktyką, edukacją i wychowaniem z międzynarodowymi doświadczeniami i ewaluacją postępującego rozwoju narzędzi oraz metod edukacyjno-dydaktyczno- profilaktycznych.

DLACZEGO? Młodzież ma dużo problemów tożsamościowych wynikających z obecności online i Internetu w ogóle. Młodzi ludzie mają umiejętności techniczne, wiedzą jak używać technologię, ale robią to bez autorefleksji i nieefektywnie dla samorozwoju. A wzmacnia istniejące nieporozumienia międzypokoleniowe widoczne w trudnym dialogu.
Każdy, kto uczy się bądź pracuje w określonym środowisku, ma inne doświadczenia, które zebrane razem, mogą stworzyć innowacyjną bibliotekę dobrych praktyk i które warto wykorzystywać oraz rozpowszechniać w Polsce i za granicą.

Zapraszamy do współdziałania i udziału w pracy online, wyszukiwania materiałów dydaktycznych i informacji o sesjach czy warsztatach na naszej stronie. Szukamy i będziemy razem szukać dróg wsparcia młodzieży w rozwoju ich pasji i tworzenia alternatyw zachowań z szacunkiem do nich. To droga do stymulowania zarówno umiejętności krytycznego, twórczego myślenia, rozwoju umiejętności zawodowych jaki i podnoszenie jakości
pracy w grupie, relacji międzypokoleniowych i rówieśniczych.

ZAPRASZAMY – WŁĄCZAJ SIĘ W NASZE DZIAŁANIA!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s